Het echtpaar Lievegoed in 1975

Nel Schatborn werd in 1909 geboren aan de Bergweg in Rotterdam. Haar vader was een bekende directeur van een groothandelsbedrijf, die door een ongeluk overleed toen Nel nog maar 11 jaar was. Enkele jaren later kwam ze in aanraking met de leer van Steiner. Ze studeerde medicijnen in Leiden van 1926 tot 1934 en wilde zich eigenlijk vestigen als antroposofisch huisarts in Rotterdam, maar Lievegoed vroeg haar of ze niet in het drie jaar eerder opgerichte Zonnehuis wilde werken, omdat de toenmalig arts was vertrokken.

Schatborn zei ja. Meteen werd Nederland getroffen door een mazelenepidemie, zodat Lievegoed haar inzet goed kon gebruiken. Ze werden ook verliefd en trouwden een jaar later. Drie jaar woonden ze zelf in het tehuis, totdat ze in 1937 een nieuwe woning lieten bouwen aan de Prof. Sproncklaan.

In 1954 richtte Lievegoed het NPI (Nederlands Pedagogisch Instituut voor het Bedrijfsleven op), een van de meest vermaarde instellingen van de wederopbouw. Hij vroeg Nel: ‘Hoe zou jet het vinden als ik in de toekomst drie dagen per week van huis ben?’ Zij antwoordde: ‘Jij bent nu al drie dagen per week weg.’

Hierna richtte hij zich volledig op organisatieadviezen, educatie (hij werd hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en mede-oprichter van de Universiteit Twente), de schrijverij (hij won zelfs een Gouden Ganzenveer) en uiteindelijk op de politiek (hij was een blauwe maandag lid van DS’70).

Het werk in het tehuis kwam volledig op de schouders van zijn vrouw terecht, die vanaf 1954 als directeur een managementteam van vijf mensen leidde. Zij deed zelf de toelating van de kinderen en blonk uit door haar fenomenale geheugen. Zo kende ze in die tijd elk jaar alle 270 kinderen bij naam. In 1976 ging ze gedwongen met pensioen, maar ze bleef nog tot haar 82ste jaar innig verbonden met het huis. Iedere morgen stond ze bij het ‘ochtendlied’ tussen wat ze zag als haar kinderen.

____________________

In 1932 gaf Lievegoed een cursus antroposofische geneeskunde aan een aantal medische studenten. Onder hen was ook de 23-jarige Nel Schatbom uit Den Haag. Ze kenden elkaar al een paar jaar. In de pauze van een cursus in Bosch en Duin vroeg hij haar mee te gaan naar Zeist, waar hij haar een grote oude burgemeesterswoning wilde laten zien, die hij besloten had voor zijn instituut te kopen. In januari 1933 werd dit huis, Veldheim geheten. zijn eigen-dom. Voordat zij eind 1934 afstudeerde, vroeg Lievegoed haar om na het examen als dokter Schatbom in het Zonnehuis te komen werken. Dit deed zij, aanvankelijk voor een jaar, om daarna verder te kijken; maar zij bleet In november 1935 trouwden zij. Vanaf 1954 tot in de jaren tachtig was zij directeur van Zonnehuizen Veldheim Stenia. Tot op de dag van van-daag is zij de Zonnehuizen trouw gebleven. Ze woonde tot haar 95e levensjaar in haar huis aan de rand van Veldheim en verhuisde eerst toen naar een verzorgingshuis. In juni soos bereikte zij de leeftijd van 96 jaar.